Saturday, April 13, 2013

Bagaimana untuk terus menerima berita dari Salindah?
Untuk berterusan menerima berita dari Salindah:

Klik pada ikon LIKED
Menu seperti di kanan akan keluar
Pastikan anda tick di GET NOTIFICATION
salindah.com
facebook.com/salindah
google.com/+salindah

No comments:

Post a Comment